മരുഭൂമിയിലെ കുളിര് (കവിത)ടരുന്നു, കത്തിപ്പടരുന്നു
മരുഭൂമിയിലുച്ചവെയിന്റെ തിരിനാളങ്ങള്‍.
മണല്‍തരികള്‍ തീക്കനലുകളായ്‌ മാറുന്നു.
ഉഷിരോടെവീശുന്ന ചുടുകാറ്റുകള്‍കൊണ്ട്‌
തരിമണലുകള്‍ ഭ്രാന്തമായിളകിയാടുന്നു.
പെറ്റുചാകാറായൊരെട്ടുതള്ളയാടുകളു�ം
അതിലന്‍പതു കിടാങ്ങളുമുണ്ടെന്റെകൂട്ടിന്‌.
അങ്ങിങ്ങുതലപൊക്കിനില്‍ക്കുന്ന മുള്‍മരചില്ലകള്‍
തടഞ്ഞുവെച്ച വെയിലിന്റെ നിഴലല്‍പറ്റിഞ്ഞാനിഴയുന്നു.
കഴുത്തുനീട്ടിനോക്കുന്ന ഒട്ടകക്കൂട്ടങ്ങള്‍
വഴിക്കണ്ണുമായ്‌ നില്‍ക്കുന്നെന്റെ മുമ്പില്‍.
തൊലികറുത്തു ചോരവറ്റിയൊരു
പേക്കോലാമയ്‌ ഞാന്‍ മാറുമ്പോഴും
പെറ്റനാടുമുറ്റവരുമെന്നില്‍ കുളിരലകളായ്‌ നിറയും.
പകുതിപിന്നിട്ടൊരീരാവിന്റെ മൗനത്തില്‍
ശാന്തമായിരുന്നുഞ്ഞാന്‍ പാടിയിങ്ങനെ :
വാനില്‍ നിലാവുതെളിഞ്ഞിടും രാവിലും
കൂരിരുള്‍ മുറ്റിയിരുണ്ടയീരാവിലും
മൗനമായ്‌, ശാന്തമായ്‌ ഒഴുകിടുംനിന്നുടെ
തീരത്തണയാന്‍ കൊതിച്ചിടും ഞാനെന്നും
കാറ്റിനെചുമ്പിച്ചു താളത്തില്‍ നീന്തിടും
നിന്നോളത്തിലൂളിയിട്ടൊളിക്കാന്‍ കൊതിച്ചിടും
കരകളെ തഴുകിത്തലോടും നിന്‍കവിളിലായ്‌
ഒരുമുത്തം നല്‍കാന്‍ കൊതിച്ചിടും ഞാനെന്നും
കാറ്റിന്റെ ഈണത്തില്‍ പാടുംനിന്‍മടിയിലായ്‌
കഥയൊന്നുകേട്ടുറങ്ങാന്‍ കൊതിച്ചിടും
നിനവില്‍നിന്‍ കുളിരിലലിഞ്ഞുയീമരുഭൂവില്‍
കുളിരേകുംകാറ്റായ്‌ ഞാന്‍ പാറിനടന്നിടും
നിലാവില്‍ തെളിഞ്ഞുമറയുംനിന്‍ രൂപമീ
മരുഭൂതണുപ്പിക്കും മാരിയായ്‌ പെയ്തിടും .
ഞാനെത്തുമൊരുനാളില്‍ നിന്‍മടിത്തട്ടിലെ
താരാട്ടുപാട്ടൊന്നു കേട്ടുല്ലസിക്കുവാന്‍
കാത്തു നില്‍ക്കൂ എന്റെ തോഴീ ..കാത്തു നില്‍ക്കൂ.

മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി വണ്ടൂര്‍


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി വണ്ടൂര്‍

Muhammed Kunhi Wandoor

മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി വണ്ടൂര്‍ Muhammed Kunhi Wandoor

മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി വണ്ടൂര്‍ Muhammed Kunhi Wandoor

മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി വണ്ടൂര്‍ Muhammed Kunhi Wandoor

മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി വണ്ടൂര്‍ Muhammed Kunhi Wandoormuhammed kunhi wandoor
muhammed kunhi wandoor

muhammed kunhi wandoor
muhammed kunhi wandoor

muhammed kunhi wandoor
muhammed kunhi wandoor

muhammed kunhi wandoor
muhammed kunhi wandoor


muhammed kunhi wandoor
muhammed kunhi wandoor

muhammed kunhi wandoor
muhammed kunhi wandoor

muhammed kunhi wandoor
muhammed kunhi wandoor

muhammed kunhi wandoor
muhammed kunhi wandoor

muhammed kunhi wandoor
muhammed kunhi wandoor

muhammed kunhi wandoor
muhammed kunhi wandoor

Popular posts from this blog

ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ

പീഡനം നേരിടുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ