ഭൂമിയുടെ ഒസ്യത്ത്‌

അവരിന്നും വരും,
ശേഷിച്ച ചോരയും
നീരും ഊറ്റിയെടുക്കാൻ.
ഐ.സി.യു വിൽ കിടന്ന്‌
ഊർദ്ധശ്വാസം വലിക്കുന്ന
ഈ വയോധികയെ,
അവരിന്നും ഓപറേഷൻ
തീയേറ്ററിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കും.
മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങൾ
അവരെന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക്‌
കുത്തിയിറക്കും.
ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക്‌
ജീവാമൃതമൊഴുക്കുന്ന
ശേഷിച്ച ജീവനാടികൾകൂടി
അവരിന്നു പിഴുതെറിയും.

പടർന്നു പന്തലിച്ചിരുന്ന
എന്റെ മുടിയിഴകളെല്ലാം
അവരെന്നോ പിഴുതെറിഞ്ഞു.
എന്റെ ഞരമ്പുകളോരോന്നും
അറുത്തുമാറ്റപ്പെടുന്നു.
വിഷാവൃതമായ ദ്രാവകങ്ങൾ
ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ഞരമ്പുകളിലൂടെ
അവരൊഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
സദൃഢമായ മാംസപേശികൾ
ജെ.സി.ബി കൊണ്ട്‌ അവരെന്നോ
ഇടിച്ചുപരത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

ഇന്നുഞ്ഞാൻ, അത്യാസന്നനിലയിൽ
മരണത്തോടു മല്ലിടുമ്പോഴും
എന്റെ ശുഷ്ക്കിച്ച മാറിടം
നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പാൽ
ചുരത്തുന്നുവെങ്കിൽ,
അത്‌ സമൃദ്ധിയുടെ അടയാളമല്ല,
ഒരമ്മയുടെ ഔദാര്യമാണ്‌.
ഇനിയൊരു ദുർഘട നിമിഷത്തിൽ
എന്റെ ഇമവെട്ടമവസാനിക്കുമ്പോൾ
ശാപ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്‌
എന്നെ കുത്തി നോവിക്കരുത്‌.
മരണാസന്നയായ ഒരമ്മയുടെ
അവസാനത്തെ ഒസ്യത്താണിത്‌.


Popular posts from this blog

ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ

പീഡനം നേരിടുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ